ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τα πρώτα μέτρα της νέας πολιτικής ηγεσίας για την εκπαίδευση

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Άμεση κατάργηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων που αποτελούν προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ προς αποκατάσταση αδικιών και θεσμικών αλλαγών μνημονιακής έμπνευσης, μεταβατικό διάστημα με διορθώσεις στους ισχύοντες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ