ΣΧΟΛΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΠΕΔΙΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ
Σαράντα τμήματα μπαλαντέρ που μπορούν να  αποτελούν επιλογή από περισσότερα του ενός επιστημονικά Πεδία έχει καταγράψει η ΑΔΙΠ. Αυτή η ομάδα σχολών, μπορεί να διευρύνει τις επιλογές των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 οι οποίες περιορίζονται ασφυκτικά με τη δημιουργία 6 Πεδίων.

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχει κάνει μια προεργασία για τον ορισμό των μαθημάτων βαρύτητας  και των συντελεστών βαρύτητας για την εισαγωγή σε κάθε τμήμα η σχολή, με βάση τα προγράμματα σπουδών και τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων. Με τα ίδια κριτήρια δημιουργήθηκε μια λίστα με περίπου 40 τμήματα που θα ξεκλειδώνουν περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης. Όλα αυτά τελούν υπό την έγκριση της νέας προέδρου της ΑΔΙΠ, Νικολέτας Παισίδου,  η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις χθες 15/12/2014 και βέβαια των τελικών αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας.

Η κατεύθυνση που έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας και επιστημονικά επεξεργάζεται η ΑΔΙΠ, είναι να προκύψει μια οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των Πεδίων ώστε να ανοίξουν οι επιλογές των υποψηφίων, ειδικά σε αυτά που οδηγούν σε πολύ περιορισμένο αριθμό σχολών, όπως οι Παιδαγωγικές και οι Ιατρικές σπουδές. Η δημιουργία των σχολών μπαλαντέρ εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη χωρίς να αλλάζει τη φιλοσοφία του νέου εξεταστικού συστήματος ενώ λειτουργεί διορθωτικά σε μια σοβαρή αστοχία του Νέου Λυκείου που θα οδηγούσε τους μαθητές σε αδιέξοδα, εγκλωβισμούς και πολλαπλά διλήμματα.

Σχολές που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπαλαντέρ

Ψυχολογίες

Κοινωνιολογίες

ΜΜΕ

Ξενόγλωσσα

Μουσικά

ΤΕΦΑΑ

Στρατιωτικές σχολές

Διεθνείς σχέσεις (Τουρκικών, Ασιατικών, Βαλκανικών σπουδών)

Μεθοδολογίας της Ιστορίας και της Επιστήμης

Διαχείρησης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος και νέων Τεχνολογιών

Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Αρχειονομίας ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Τουριστικά επαγγέλματα

Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ

Βρεφονηπιοκομίας

Εντός των ημερών κλειδώνουν και τα τμήματα που θα απαιτούν την Πληροφορική ως εξεταζόμενο μάθημα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τα 50. Τα τμήματα που έχουν ως κύριο κορμό του προγράμματος σπουδών τους την επιστήμη των Η/Υ είναι 37 σε όλα τα ιδρύματα της χώρας. Η τελευταία ρύθμιση Λοβέρδου, καθιστά τη γνώμη της ΑΔΙΠ δεσμευτική για το υπουργείο Παιδείας.