ΣΤΑ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 2 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ2
Μετά το Πάσχα οι μαθητές της εφετινής Β’ Λυκείου που θα διεκδικήσουν του χρόνου μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το εξεταστικό σύστημα που ανακοινώθηκε την Μ. Δευτέρα θα γνωρίζουν με ακρίβεια τις σχολές στις οποίες θα οδηγεί κάθε τετράδα μαθημάτων που θα επιλέγει ο υποψήφιος και τους συντελεστές βαρύτητας. Το 360pedia.gr έχει ασφαλείς πληροφορίες για τους συνδυασμούς σχολών και γνωστικών αντικειμένων που θα μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους.

Η πολιτική ηγεσία  δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα καταθέσει το νέο εξεταστικό σύστημα, ως τροπολογία, στο πρώτο σχέδιο νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό, ή στο πολυνομοσχέδιο που καταρτίζεται για αμιγώς εκπαιδευτικά θέματα και δεν αναμένεται πριν από το τέλος του μήνα. Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν πάντως ότι δεν επείγει η νομοθέτηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων με δεδομένο ότι αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά και οι μαθητές είναι πλέον ενημερωμένοι.

Οι μαθητές ωστόσο για να κάνουν τις επιλογές τους και την ανάλογη προετοιμασία και μέσα στι καλοκαίρι πρέπει σύντομα να γνωρίζουν με ασφάλεια και ακρίβεια τις σχολές στις οποίες θα οδηγεί κάθε ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 360pedia.gr

  • Στον γενικό βαθμό πρόσβασης θα συνυπολογίζονται πάντα οι βαθμολογίες σε 4 μαθήματα ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος εξεταστεί σε 4 ή 5 μαθήματα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ένας υποψήφιος της 2ης Ομάδας Προσανατολισμού που εξετάστηκε και στην Βιολογία για να ανοίξει το 3ο ΕΠΕ θα έχει πρόσβαση στα Πολυτεχνεία και τις Φυσικομαθηματικές σχολές με το βαθμό του στα Μαθηματικά και στις επιστήμες Υγείας με το βαθμό του στην Βιολογία.
  • Τα τμήματα πληροφορικής των ΤΕΙ θα είναι προσβάσιμα και από την 2η και από την 3η Ομάδα Προσανατολισμού. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Θετικών Σπουδών θα μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους όλα τα ΤΕΙ Πληροφορικής με το μπουκέτο μαθημάτων: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και οι υποψήφιοι της Ομάδας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής με το μπουκέτο Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π., Α.Ο.Θ.
  • Η πρόσβαση στις Ιατρικές από τις Ομάδες Ανθρωπιστικών σπουδών και Οικονομίας και Πληροφορικής καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Οι υποψήφιοι αυτών των ομάδων θα έχουν μειωμένα μόρια για τις Ιατρικές καθώς οι συντελεστές βαρύτητας της Βιολογία Γ.Π. και της Έκθεσης θα είναι 0,9 και 0,4 αντίστοιχα
  • Οι συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 παραμένουν στη λογική που ισχύει στο παλιό σύστημα
  • Με την αναθεώρηση του εξεταστικού παραμένουν αδιαίρετα τα Πολυτεχνεία και οι Φυσικομαθηματικές Σχολές «σπάνε» όμως οι πανεπιστημιακές σχολές Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι θα μπορούν με τα ίδια μαθήματα να δηλώσουν όλες τις σχολές των Πολυτεχνείων, όλα τα τμήματα των Φυσικομαθηματικών σχολών. Από την 3η Ομάδα οι υποψήφιοι θα έχουν καθολική πρόσβαση στα  Οικονομικά Πανεπιστήμια που έχουν πληθώρα τμημάτων Πληροφορικής. Οι μεμονωμένες σχολές πληροφορικής ανά την Ελλάδα έχουν πρόσβαση από την 3η Ομάδα όπως και όλες οι Οικονομικές. Οι σχολές Μηχανικών Η/Υ στα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης και Πειραιά θα έχουν πρόσβαση από την 2η Ομάδα.
  • Οι Κοινωνικοπολιτικές σχολές, οι Ψυχολογίες και πιθανότατα τα τμήματα ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση από την 1η Ομάδα
  • Οι πρόσβαση στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές θα εξακολουθήσει να γίνεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο. Π.χ. στη σχολή Ικάρων με Μαθηματικά από τη 2η Ομάδα, στις στρατιωτικές Ιατρικές με Βιολογία, στις αστυνομικές από την 3η Ομάδα κ.ο.κ.
  • Τα ΤΕΦΑΑ θα έχουν πρόσβαση από όλες τις Ομάδες

Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι η μεγάλη μάζα των υποψηφίων που μπορεί να φθάσει και το 50% θα επιλέξει την 3η Ομάδα Προσανατολισμού καθώς το μπουκέτο μαθημάτων είναι λιγότερο απαιτητικό σε επίπεδο δυσκολίας ενώ προσφέρει πρόσβαση σε πλήθος σχολών και μάλιστα σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε δυναμικά επαγγέλματα. Η πρόσβαση, από αυτή την ομάδα,  στα τμήματα παραϊατρικών επαγγελμάτων προϋποθέτει Βιολογία Γενικής Παιδείας και όχι Κατεύθυνσης όπως συμβαίνει στην 2η Ομάδα για πρόσβαση στις πλέον υψηλόβαθμες σχολές, τις Ιατρικές. Επίσης με την ευκολότερη Ιστορία Γενικής Παιδείας ένας υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει τις Παιδαγωγικές σχολές.

Ισορροπημένο χαρακτηρίζει το σύστημα ο Γιάννης Βαφειδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών, κυρίως σε ότι αφορά τη διαμάχη των επιστημονικών ενώσεων για τις ώρες διδασκαλίας και τα εξεταζόμενα μαθήματα και άρα την απασχόληση των επιμέρους ειδικοτήτων καθηγητών. Λέει στο 360.pedia.gr ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στο εξεταστικό του Νέου Λυκείου εκτός του ότι διευρύνουν τις επιλογές των υποψηφίων εξυπηρετούν τους κλασσικούς συνδυασμούς σχολών που κάνουν μαθητές του ίδιου επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζει, περιορίζεται η ανομοιογένεια επιπέδου στους πρωτοετείς φαινόμενο που ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, για τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών η αλλαγής προσανατολισμού μετά το πρώτο ή το δεύτερο έτος.


Το 360pedia.gr είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας αλλά κατά της εκμετάλλευσης της δημοσιογραφικής δουλειάς ιδιαίτερα όταν είναι πρωτότυπη. Σας καλούμε να σεβαστείτε τους όρους χρήσης του περιεχομένου μας που θα βρείτε ΕΔΩ.