ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αντώνης Βέικος Φυσικός

Η πρόταση για το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο που παρουσιάζεται στο άρθρο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 4+1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ» βασίζεται σε 5 μαθήματα, 1 μάθημα γενικής παιδείας και 4 υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού (κατεύθυνσης) είκοσι (20) ωρών.

Ο μαθητής εξετάζεται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας) και σε 3 μαθήματα προσανατολισμού (κατεύθυνσης) ενώ αν επιθυμεί να δηλώσει σχολές από δυο Ε.Π.Ε εξετάζεται και στο 4ο μάθημα προσανατολισμού.

Μια μικρή αλλαγή αυτής της πρότασης θα ήταν η καλύτερη λύση για το νέο σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.Έχει τα πλεονεκτήματα του παλαιού συστήματος αλλά και του νέου.

 

Α) Στην ομάδα προασανατολισμού 1 τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού (κατεύθυνσης) είκοσι (20) ωρών να είναι:

1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, επτά (7) ωρών

2) Ιστορία, τεσσάρων (4) ωρών

3) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών

4) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών, πέντε (5) ωρών

Από την ομάδα αυτή για Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές, τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3) Ιστορία

4) Λατινικά

Για Ε.Π.Ε. − Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3) Ιστορία

4) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών

Αν κάποιος μαθητής εξεταστεί και στα 4 μαθήματα προσανατολισμού μπορεί να δηλώσει σχολές και από τα δυο παραπάνω Ε.Π.Ε. όχι όμως οικονομικές επιστήμες γιατί απαιτούν μαθηματικά.

 

Β) Στην ομάδα προσανατολισμού 2 τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού (κατεύθυνσης) είκοσι (20) ωρών να είναι:

1) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής επτά (7) ωρών

2) Φυσική πέντε (5) ωρών

3) Χημεία, τεσσάρων (4) ωρών

4) Βιολογία ή Πληροφορική τεσσάρων (4) ωρών

Έτσι για Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Υγείας τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Φυσική

3) Χημεία

4) Βιολογία

Για Ε.Π.Ε. − Θετικές Επιστήμες τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

3) Φυσική

4) Χημεία

Για Ε.Π.Ε. − Τεχνολογικές Επιστήμες τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

3) Φυσική

4) Πληροφορική

Αν κάποιος μαθητής επιλέξει Βιολογία και εξεταστεί και στα 4 μαθήματα προσανατολισμού μπορεί να δηλώνει σχολές από τα Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Υγείας και Ε.Π.Ε. − Θετικές Επιστήμες.

Αν επιλέξει Πληροφορική και εξεταστεί και στα 4 μαθήματα προσανατολισμού μπορεί να δηλώνει όλες τις σχολές από το Ε.Π.Ε – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

 

Γ) Στην ομάδα προσανατολισμού 3 τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού (κατεύθυνσης) είκοσι (20) ωρών να είναι:

1) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, επτά (7) ωρών

2) Φυσική ή Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών, πέντε (5) ωρών

3) Πληροφορική, τεσσάρων (4) ωρών

4) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης τεσσάρων (4) ωρών

Για Ε.Π.Ε. − Τεχνολογικές Επιστήμες τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι ίδια με αυτά της ομάδας προσανατολισμού 2, δηλαδή τα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

3) Φυσική

4) Πληροφορική

Για Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

3) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών

4) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Ειδικά για Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να είναι:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

2) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

3) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών ή Πληροφορική

4) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Έτσι αν κάποιος μαθητής επιλέξει τη Φυσική και εξεταστεί και στα 4 μαθήματα προσανατολισμού μπορεί να δηλώσει σχολές από το Ε.Π.Ε. − Τεχνολογικές Επιστήμες και το Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας.

Αν όμως επιλέξει το μάθημα «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών» τότε μπορεί να δηλώσει σχολές από το Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

Το Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Επιστημών να μπορούν να το δηλώνουν όλοι είτε εξετάζονται σε 4 μαθήματα ως δεύτερο Ε.Π.Ε είτε σε 5 μαθήματα ως τρίτο Ε.Π.Ε..


Το 360pedia.gr είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας αλλά κατά της εκμετάλλευσης της δημοσιογραφικής δουλειάς ιδιαίτερα όταν είναι πρωτότυπη. Σας καλούμε να σεβαστείτε τους όρους χρήσης του περιεχομένου μας που θα βρείτε ΕΔΩ.