ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ DEREE, ANATOLIA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Φωτογραφική διάταξη για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα δύο μεγάλα κολέγια που πιστοποιούνται από αμερικανικό Οργανισμό έφερε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, σε τροπολογία έξι σελίδων στο νομοσχέδιο για την Έρευνα. 

Η τροπολογία, με την χειρόγραφη παρατήρηση, προσχέδιο, ορίζει ότι η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων επεκτείνεται και στην αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών που απονέμουν πανεπιστήμια εκτός ΕΕ τα οποία συνεργάζονται με Κολέγια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τροπολογία οι αμερικανικοί τίτλοι αναγνωρίζονται και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα μεγάλα Κολέγια DEREE και ANATOLIA δεν περιλαμβάνονταν στις ρυθμίσεις για την επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που χορηγούν πτυχία με βάση συμφωνίες δικαιόχρησης που έχουν με Κολέγια στην Ελλάδα. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται λοιπόν ότι με τη ρύθμιση που προτείνεται καλύπτεται το κενό και ρυθμίζεται ισότιμα ο χώρος της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Ο νόμος του 2008  προέκυψε από την υποχρέωση της χώρας να ενσωματώσει ανάλογες κοινοτικές οδηγίες οι οποίες αφορούσαν μόνον τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πρόκειται για απάντηση στις πιέσεις τόσο της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα αλλά και των ίδιων των κολεγίων που έχουν χιλιάδες αποφοίτους.

Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι εντάσσει τα πτυχία αυτά όπως και των υπόλοιπων Κολεγίων στο χώρο της Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης ενώ τέτοια αντιστοίχιση δεν μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα λόγω της απαγόρευσης του άρθρου 16 του Συντάγματος.