ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΡΙΖΑ

Έφη Ριζά Φιλόλογος, μέλος συγγραφικής ομάδας σχολικών βιβλίων

Η τελευταία τροπολογία που φέρνει για συζήτηση στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, σύμφωνα με αυτούς που παρακολουθούν με προσοχή και συνέπεια τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές αλλαγές, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέκατης κατά σειρά αλλαγής του συστήματος Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας.

Δε θα σταθώ στο πόσο σημαντική είναι για τα νέα   παιδιά η εισαγωγή σε κάποια σχολή ή σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα – που ίσως στην εποχή μας να είναι σημαντικότερη από ποτέ – αλλά στις παρενέργειες που προκαλούνται από τυχαίες και απρογραμμάτιστες παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, στο εκάστοτε ισχύον σύστημα εισαγωγής , που εμφανίζονται με τη μορφή Τροπολογιών στη Βουλή.

Ας πάρουμε τα πράγματα απ΄ την αρχή επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που εγείρονται όχι μόνο απ΄ την επίμαχη τροπολογία – αυτή μπορεί και να θεραπεύει αδικίες – αλλά από το συνολικό σχεδιασμό του Συστήματος Εισαγωγής, αρχικό και νέο. Πρόκειται για ζητήματα που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αν βεβαίως είχαν γίνει εγκαίρως αντιληπτά και είχαν δοθεί οι αναγκαίες διευκρινίσεις ή αν είχαν γίνει οι αντίστοιχες προβλέψεις.

Με βάση το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, η Γ΄Λυκείου επιμερίζεται σε πέντε (5) Ομάδες Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών – Νομικών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Οικονομίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Παιδαγωγικών Επιστημών) οι οποίες αποτελούν μετεξέλιξη δύο (2) Ομάδων Προσανατολισμού (Θετικών Σπουδών και Ανθρωπιστικών Σπουδών) για τους μαθητές που φοιτούν ήδη στη Β΄  Λυκείου. Οι πέντε Ομάδες για τη Γ΄ Λυκείου εντάσσονται και στον αρχικό και στο νέο σχεδιασμό .

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο εκδοχές σχεδιασμού είναι: η εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στις Ομάδες των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών και η αφαίρεση αντίστοιχα του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από την Ομάδα των  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας, των Επιστημών Οικονομίας, των Κοινωνικών και Πολιτικών  Επιστημών.

Τα ζητήματα που προκύπτουν και στα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις , τόσο στη φάση του αρχικού όσο και στη φάση του νέου σχεδιασμού  – αν και το σύστημα είναι σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2013- 2014 για τους μαθητές που φοίτησαν στην Α’ Λυκείου- είναι τα παρακάτω:

  • Ποιες σχολές ακριβώς περιλαμβάνει η κάθε Ομάδα Προσανατολισμού – η παρουσίασή τους γίνεται μόνο περιγραφικά – και πιο συγκεκριμένα σε ποια ή σε ποιες ενδεχομένως Ομάδες Προσανατολισμού εντάσσονται οι Στρατιωτικές Σχολές, οι Γυμναστικές Ακαδημίες, οι Αστυνομικές Σχολές;
  • Ποια επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού να κάνει ένας μαθητής Β’ Λυκείου από τη στιγμή που δε γνωρίζει πού εντάσσονται με ασφάλεια οι Σχολές που τον ενδιαφέρουν;
  • Ένας Υποψήφιος, εκ των πραγμάτων, με βάση τη φιλοσοφία του Νέου Συστήματος περιορίζει τις επιλογές του σε μια Ομάδα Προσανατολισμού και μόνο. Με το δίλημμα Χημεία ή Πληροφορική οι Υποψήφιοι της Ομάδας Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών αναγκάζονται να κάνουν μια επιπρόσθετη εσωτερική επιλογή, γεγονός που μειώνει ακόμα περισσότερο τις σχολές που μπορούν να δηλώσουν. Αντιλαμβανόμαστε – αν το ερμηνεύουμε σωστά – ότι αυτοί που θα εξεταστούν στη Χημεία δεν μπορούν να δηλώσουν τμήματα Πληροφορικής και αντίστροφα.

Αυτό όμως ίσως να είναι το λιγότερο, γιατί παράλληλα γεννώνται τα ερώτηματα:

  • Τα υπόλοιπα Τμήματα της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού θα επιτρέπουν την εισαγωγή σε Υποψήφιους που θα έχουν εξεταστεί σε δύο διαφορετικά μαθήματα;
  • Άλλοι Υποψήφιοι θα έχουν εξεταστεί στη Χημεία και άλλοι στην Πληροφορική, αλλά θα διεκδικούν τις ίδιες Σχολές;

Και μιλάμε για δύο μαθήματα που στις υπάρχουσες δομές έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, τόσο εκπαιδευτικά όσο και εξεταστικά. Εκτός αν δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί ο Υποψήφιος και στα δύο μαθήματα, γεγονός που επίσης συνθετοποιεί τα πράγματα, επιβάλλοντας εξέταση σε  πέντε (5)  αντί για  τέσσερα (4) μαθήματα.

Θα ήταν χρήσιμο, ενδεχομένως, οι ιθύνοντες να λάβουν υπόψη τους ότι η αναταραχή στην εκπαίδευση προκύπτει από σφάλματα και παραλείψεις που γίνονται σκόπιμα ή όχι. Και ίσως αυτά που δεν γίνονται σκόπιμα να είναι πολύ πιο επικίνδυνα.