ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΕΠ
Αν και αντιστέκεται, η Γ΄ εκπαίδευση διανύει τη σημαντικότερη λειτουργική κρίση της ιστορίας της όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ. Τραγική υποχρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού, ανεργία πτυχιούχων, αιώνιοι φοιτητές που αυξάνονται εκθετικά, μείωση των ποσοστών επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις, φοιτητές που σπουδάζουν «λάθος» αντικείμενο, αδυναμία ολοκλήρωσης σπουδών, δυσκολία πρόσβασης από τους μη προνομιούχους είναι κάποια από τα δείγματα που διαμορφώνουν σκηνικό οπισθοδρόμησης για την ελληνική εκπαίδευση.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ δεν θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει την ετήσια έκθεσή του για την εκπαίδευση σε πιο επίκαιρη στιγμή. Το σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ βρίσκεται στην τελική του επεξεργασία, ο αριθμός των εισακτέων μόλις ανακοινώθηκε, αναζητείται κοινωνικά δίκαιη και ανεκτή από τα ιδρύματα λύση για τις μετεγγραφές.

Στις 700 σελίδες του τόμου που αποτελεί έναν χάρτη της ελληνικής εκπαίδευσης της δεκαετία 2002-2012 καταγράφεται με απόλυτα τεκμηριωμένο επιστημονικό και αναλυτικό τρόπο η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την εκπαίδευση, οι στρεβλώσεις αλλά και η αρχή της καταστροφής που επέβαλλαν οι πολιτικές λιτότητας. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αποτύπωση φθάνει μέχρι το 2013.

Όλοι οι δείκτες είναι καθοδικοί χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί, στην περίοδο αναφοράς, η διάλυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, η αδυναμία λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πανεπιστήμια λόγω της διαθεσιμότητας και στη συνέχεια απόλυσης του προσωπικού, η περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη και η δραματική επιβάρυνση των κεντρικών πανεπιστημίων με την απελευθέρωση των μετεγγραφών.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια ωστόσο εμφανίζουν αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες βρίσκονται σε υψηλή θέση, ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα. Το 2010 κατέχει την 14η θέση ως προς την παραγωγή συνολικών (εκπαιδευτικών & ερευνητικών) αποτελεσμάτων με τιμή 45,3 στην 100βάθμια κλίμακα, πολύ κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή της ΕΕ-27 που είναι 48,1.

 ΠΙΝΑΚΑΣ2

Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοίτησης στην ανώτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Το 2012 το 51,3% των νέων ηλικίας 20 ετών φοιτούσε σε κάποια ανώτατη σχολή. Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν ανταμείβει τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας αλλά τους εξωθεί στην ανεργία, στην ετεροαπασχόληση και δυσανάλογα υποτιμημένους μισθούς.

Η ανεργία των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που το 2012 ήταν 18,2% είναι το υψηλότερο στην ΕΕ-27. Την ίδια χρονιά 1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό που κατέχει (η Ελλάδα κατέχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ στη συγκεκριμένη κατηγορία). Γενικά στο συνθετικό δείκτη απασχόλησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Ελλάδα διατηρεί την περίοδο 2001-2010 την τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ1

Στο περιβάλλον οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα η αγορά για την προσφορά θέσεων εργασίας αναζητά υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά & proficiency), για απασχόληση σε θέση εργασίας με περίγραμμα αποφοίτου Λυκείου και τον αμείβει με μισθό αποφοίτου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  Η αγορά απαξιώνει επιδεικτικά την επένδυση του κράτους και της εκπαίδευσης και γίνεται αιτία μετανάστευσης του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε κράτη-μέλη της Βόρειας Ευρώπης, υπονομεύοντας την ελπίδα βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Εκτός από το δρόμο της ξενιτιάς οι νέοι άνθρωποι ακολουθούν και το δρόμο της εγκατάλειψης. Από το 2002 να αυξάνεται εκθετικά ο αριθμός των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών  δηλαδή όσων έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των οριζόμενων εξαμήνων.

ΠΙΝΑΚΑΣ3

Το φαινόμενο εξηγείται αν συγκρίνει κανείς αποτελέσματα άλλων δεικτών που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών, το σύστημα πρόσβασης και την δυνατότητα μετεγγραφής αλλά και τις φοιτητικές παροχές. Η έκθεση του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ δείχνει ότι

  • Τα προγράμματα σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση γίνονται αδικαιολόγητα απαιτητικά με μεγάλο αριθμό μαθημάτων και συχνές επικαλύψεις γνωστικών αντικειμένων
  • Η φοιτητική μέριμνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη
  • Τα προγράμματα σπουδών στο Λύκειο δεν προετοιμάζουν κατάλληλα τους μαθητές για να ανταποκριθούν στις σπουδές τους
  • Τα συστήματα πρόσβασης κατευθύνουν λάθος τους νέους σε γνωστικά αντικείμενα που δεν τους ταιριάζουν ή στα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν

Σε όλους αυτούς τους παράγοντες ήρθε να προστεθεί από το 2009 και μετά η αλματωδώς αυξανόμενη αδυναμία των οικογενειών να στηρίξουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους ή την κατάλληλη προετοιμασία για την εισαγωγή σε μια ανώτατη σχολή.

Από την έκθεση προκύπτει, χωρίς τα στοιχεία από το 2013 και μετά που σωρεύονται τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας στο πληθυσμό, ραγδαία αύξηση της ταξικότητας στην εκπαίδευση. Η περισσότεροι φοιτητές στις υψηλόβαθμες σχολές όπου η προετοιμασία και η εισαγωγή είναι πιο απαιτητική,  προέρχονται από οικογένειες υψηλότερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Τα ΤΕΙ αντίστοιχα φαίνεται να απευθύνονται στα λιγότερο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ4

Στην αδυναμία των οικογενειών να ανταποκριθούν στο κόστος της προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Γ’ εκπαίδευση αποδίδεται και η πτώση στα ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις την περίοδο 2010 – 2013. Κατά τα τελευταία δύο έτη της περιόδου, και ιδιαίτερα στο τελευταίο (2013), καταγράφεται μείωση σε όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων.

Κατά την περίοδο 2010-2013 το συνολικό ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά 14,0%, από 79,45% το 2010 σε 68,35% το 2013.

ΔΕΙΤΕ ολόκληρη την έκθεση του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ. Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ.


Το 360pedia.gr είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας αλλά κατά της εκμετάλλευσης της δημοσιογραφικής δουλειάς ιδιαίτερα όταν είναι πρωτότυπη. Σας καλούμε να σεβαστείτε τους όρους χρήσης του περιεχομένου μας που θα βρείτε ΕΔΩ.