5ο ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού συστήματος διαχρονικά είναι το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πέρα από το έντονο ενδιαφέρον γονέων/μαθητών και την…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ